R252211LD_U_85.97.CDP_LP0036_UCMIRAMEMEAR25221_01D

R252211LD_U_85.97.CDP_LP0036_UCMIRAMEMEAR25221_01D
Монстр на основе рефлеша от V1075 и флекса от ROKR E3